Thông tin thông suốt góp phần chữa cháy rừng hiệu quả

Thông tin liên lạc thông suốt, liên tục từ Trung tâm chỉ huy chữa cháy đến các mũi, hướng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp công tác chữa cháy rừng thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên hiệu quả.

 Cán bộ kỹ thuật trực 24/24h đảm bảo hoạt động liên lạc được thông suốt.

Cán bộ kỹ thuật trực 24/24h đảm bảo hoạt động liên lạc được thông suốt.

Thiết bị vô tuyến điện được lắp đặt để đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ công tác chữa cháy rừng Hoàng Liên.

Để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chữa cháy rừng, Trung tâm chỉ huy chữa cháy đã sử dụng hai phương tiện liên lạc chính là bộ đàm và thiết bị vô tuyến điện.

Điện đàm từ Trung tâm chỉ huy chữa cháy đến các mũi, hướng trên thực địa.

Bộ đàm có ưu điểm là sử dụng đơn giản, thuận tiện tuy nhiên liên lạc bằng bộ đàm chỉ phát huy hiệu quả trong khoảng cách ngắn và hạn chế trong điều kiện địa hình cao, chia cắt lớn.

Trước tình hình đó, trên cơ sở khảo sát địa hình, phân tích tình hình các điểm cháy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lắp đặt máy vô tuyến điện sóng ngắn và sóng cực ngắn tại Trung tâm chỉ huy. Tại đây, các cán bộ kỹ thuật bố trí nhân lực trực 24/24h giúp cho hoạt động liên lạc được đảm bảo thông suốt.

Các mũi, hướng tham gia chữa cháy báo cáo tình hình về Trung tâm chỉ huy.

Đại tá Nguyễn Văn Đô, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Thông tin thông suốt có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo cho công tác chỉ đạo của Trung tâm chỉ huy chữa cháy được thống nhất; cùng với đó, thông tin kịp thời từ thực địa được cập nhật liên tục đã giúp Trung tâm chỉ huy nắm rõ tình hình để lên phương án huy động, bố trí lực lượng phù hợp.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/thong-tin-thong-suot-gop-phan-chua-chay-rung-hieu-qua-post380212.html