Thông tin Địa ốc

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    *Cho dân vay tiền mua nhà, đất tái định cư. Liên quan đến các hộ tạm cư kéo dài trên địa bàn Q.8, UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương cho các trường hợp trước đây đã nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ, nhưng do thời gian chờ bố trí tái định cư quá lâu và do nhiều nguyên nhân đã sử dụng số tiền bồi thường, hỗ trợ nên đến nay được bố trí tái định cư thì không đủ tiền để đóng, được nộp số tiền theo khả năng, số còn lại giao Quỹ Phát triển nhà ở thành phố giải quyết cho vay để nộp.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Nhadat/2008/6/13/244537.tno