Thông điệp từ tiếng khóc của trẻ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trẻ luôn khóc một cách “ngon lành” theo bản năng. Y học gọi đó là tiếng khóc sinh lý - một loại vận động có ích cho toàn bộ cơ thể của trẻ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=93795