Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi cung cấp vật tư sửa chữa thường xuyên Quý 2/2024 Chi nhánh tuyển Bắc Nhạc Sơn

Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam tổ chức phiên chào giá: cung cấp vật tư sửa chữa thường xuyên Quý 2/2024 Chi nhánh tuyển Bắc Nhạc Sơn.

Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam tổ chức phiên chào giá: cung cấp vật tư sửa chữa thường xuyên Quý 2/2024 Chi nhánh tuyển Bắc Nhạc Sơn, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 19/4/2024 tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Kính mời đại diện quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư tham gia chào giá để cung cấp một phần hoặc toàn bộ số lượng vật tư hàng hóa của phiên chào giá này.

Thông tin chi tiết về phiên chào giá:

1. Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa

Các khách hàng tham gia phiên chào giá tham khảo về quy cách, vị trí công nghệ và tiêu chuẩn hàng hóa tại Phòng KHTT Công ty Apatit Việt Nam; địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Các thông tin khác liên quan đến hàng hóa chào giá, phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ hồ sơ mời chào giá.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ mời chào giá

- Từ ngày 19/4/2024 đến 08 giờ 30 phút ngày 3/5/2024 tại Phòng Kế hoạch thị trường - Công ty Apatit Việt Nam.

- Địa chỉ: Phòng Kế hoạch thị trường, tầng 2 trụ sở Công ty Apatit Việt Nam, Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, P. Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Số điện thoại: 02143 852 275.

3. Thời gian nộp hồ sơ chào giá

- Từ ngày 19/4/2024 đến 08 giờ 30 phút ngày 3/5/2024 tại Phòng Kế hoạch thị trường - Công ty Apatit Việt Nam.

- Địa chỉ: Phòng Kế hoạch thị trường, tầng 2 trụ sở Công ty Apatit Việt Nam, Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, P. Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Số điện thoại: 02143 852 275.

4. Địa chỉ thông báo thông tin chào giá

Thông tin phiên chào giá hàng hóa được đăng tải trên Website Công ty Apatit Việt Nam (https://vinaapaco.com) hoặc Báo Lào Cai (https://baolaocai.vn) từ 09 giờ 00 phút ngày 19/4/2024.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Thanh Hà

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/thong-bao-to-chuc-chao-gia-rong-rai-cung-cap-vat-tu-sua-chua-thuong-xuyen-quy-22024-chi-nhanh-tuyen-bac-nhac-son-post382984.html