Thông báo Thủ đoạn giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án lừa đảo CĐTS trên KGM

Video tổng hợp các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao

Cảnh báo chiếm quyền sử dụng, giả danh tài khoản mạng xã hội để vay tiền

Cảnh báo chiếm quyền sử dụng, giả danh tài khoản mạng xã hội để vay tiền

24 thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao

24 thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao

Cảnh báo giả danh Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án

Cảnh báo giả danh Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án

Chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay tiền

Chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay tiền

Giả cho vay tiền online để lừa đảo

Giả cho vay tiền online để lừa đảo

Giả làm người nước ngoài gửi quà, tiền về Việt Nam

Giả làm người nước ngoài gửi quà, tiền về Việt Nam

Gọi điện giả danh để lừa đảo

Gọi điện giả danh để lừa đảo

Lừa đảo tuyển cộng tác viên online

Lừa đảo tuyển cộng tác viên online

Mời chát sex để cưỡng đoạt tài sản

Mời chát sex để cưỡng đoạt tài sản

Mời chát sex để cưỡng đoạt tài sản

Mời chát sex để cưỡng đoạt tài sản

Kết bạn làm quen rồi kêu gọi đầu tư

Kết bạn làm quen rồi kêu gọi đầu tư

Kết bạn làm quen rồi kêu gọi đầu tư

Kết bạn làm quen rồi kêu gọi đầu tư

Cảnh báo giả danh Công an

Cảnh báo giả danh Công an

Cảnh báo giả danh Công an

Cảnh báo giả danh Công an

12 Nhóm 30 thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao

12 Nhóm 30 thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao

12 Nhóm 30 thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao

12 Nhóm 30 thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao

12 Nhóm 30 thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao

12 Nhóm 30 thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/thong-bao-thu-doan-gia-danh-cong-an-vien-kiem-sat-toa-an-lua-dao-cdts-tren-kgm-5011565.html