Thổn thức những trái tim nhân ái

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Từ Lai Châu, bơi trong mù mịt sương, bò từng mét qua con đường mà một bên là vách núi dựng đứng, bên kia là vực thẳm chỉ thấy đặc quánh một màu trắng đục của sương, đoàn xe mang “Lửa ấm về các miền quê” cũng tới được Lào Cai.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/161584