Điều đặc biệt đằng sau bức tranh Bác Hồ được treo trang trọng trên phố Hà Nội hơn 30 năm

Hơn 30 năm qua, bức tranh Bác Hồ, thiếu nhi và thống nhất đất nước được treo trang trọng trên nóc Nhà Thông tin Thành phố Hà Nội và từ lâu đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của người dân Hà Nội.

Nguyễn Hà - Phạm Dung - Văn Thắng