Thỏa thuận về Nhà nước Nepal tương lai

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo Reuters và  Tân Hoa xã, ngày 23-12, đại diện bảy đảng trong Liên minh SPA cầm quyền ở Nepal ra tuyên bố cho biết, liên minh đã ký kết một thỏa thuận  về Nhà nước tương lai gồm 23 điểm, khai thông bế tắc chính trị kéo dài ba tháng qua.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112439&sub=82&top=45