Thiếu “triết lý giáo dục”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sang thời kỳ hiện đại, học làm người vẫn là cái quan trọng, nhưng có một cái quan trọng không kém là học cái gì để ứng dụng vào đời sống, từ việc đơn giản nhất là hướng nghiệp cho mỗi con người sống bằng nghề của mình cho đến việc cống hiến cho sự phát triển của xã hội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=95401