Thiết thực và hiệu quả

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Niềm vui chung của nhân dân hai thôn Kon Tủn và Kon Bơ-đéc, xã Đắc Ruồng (một xã miền núi nghèo của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đã đến, khi họ được đi trên cây cầu treo mới nối liền hai thôn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/177939