Thiết kế MCU – Sáng tạo cùng NXP

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Cuộc thi “Thiết kế MCU – Sáng tạo cùng NXP” dành cho sinh viên được tổ chức dưới sự tài trợ bởi NXP Semiconductors vừa được NXP Semiconductors công bố.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9919&t=pcolarticle