Thiêng liêng núi rừng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngọn núi này, hình thế tuyệt đẹp, lại cao nhất (175 m so với mặt nước biển) và ở giữa hai ngọn núi kề cận (độ cao 151,1m và 108m) - họp thành bộ ba "Tam sơn cấm địa" - nên tên dân gian cổ sơ gọi là Núi Cả, và tên thánh (ghi ở bài vị, đặt thờ ở tất cả các ngôi đền xây trên núi) là Đột Ngột Cao Sơn.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=144469&sub=80&top=43