Thiên đường của súng đạn

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Paradise City là tên của một khu vực hỗn loạn nơi quyền lực của giới tội phạm đã vượt qua tầm kiểm soát của pháp luật.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Dang-choi/2007/12/3B9AE0CE