Thi ý tưởng quy hoạch và thiết kế đô thị khu vực Hồ Gươm

    Gốc

    ND - "Cuộc thi ý tưởng quy hoạch và thiết kế đô thị khu vực Hồ Gươm" hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, vừa được UBND TP Hà Nội thông báo phát động.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125762&sub=134&top=43