Thị trường thế chấp nhà đất Mỹ thua lỗ gần 1.000 tỷ USD

    1 đăng lạiGốc

    Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán tổng cộng các khoản thua lỗ ở thị trường nhà đất thế chấp Mỹ có thể lên tới gần 1.000 tỷ USD, cao hơn nhiều dự đoán do các tổ chức tài chính khác đưa ra trước đây.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244463/Default.aspx