Thị trường người giúp việc chao đảo

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Bão tố đang gầm rú khắp các thị trường tài chính và nó đã ảnh hưởng đến những người giữ trẻ ở Anh. Khi nhiều ông chủ nhà băng và những nhà buôn tiền bỗng mất trắng vì cuộc khủng hoảng tín dụng, những người...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/2008/mlfolder.2007-12-28.8912728412/20080922.037