Thị trường dầu rơi vào chu kỳ suy thoái

    Gốc

    Hanoinet - Dầu giảm mạnh là do nguồn cung đang có phần đỡ căng thẳng trong khi hiện nhiều người đang lo ngại kinh tế thế giới, đặc biệt là Mỹ, sẽ tiếp tục giảm tăng trưởng.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=83693