Thị trường dầu mỏ tiếp tục xu hướng giảm giá

    Gốc

    Giá dầu tuần qua theo xu hướng giảm giá do triển vọng kinh tế toàn cầu không mấy sáng sủa và do cơn bão Gustav không làm ảnh hưởng đến các cơ sở sản xuất năng lượng của Mỹ ở Vịnh Mexico.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/266514/Default.aspx