Thị trường chứng khoán và bài học niềm tin

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Trong một cty cổ phần, thì cách hành xử giữa các cổ đông hay giữa HĐQT với cổ đông, với đối tác có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cty. Khi một vài thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của FPT chuẩn bị bán CP, cộng với những thông tin về việc đối tác nước ngoài của họ cũng bán bớt CP của FPT mà họ mua chưa được bao lâu thì giá cổ phiếu FPT đã tụt dốc không phanh. Nhiều người, từ chuyện mất tiền, đến mất niềm tin vào ban điều hành công ty này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=22259