Thi tốt nghiệp THPT lần 1: Không cắt điện ở các điểm tổ chức thi

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tập đoàn Điện lực Việt Nam cam kết không cắt điện ở các điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT lần 1 năm học 2007-2008 diễn ra trong ba ngày, từ 28 đến 30-5.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122915&sub=74&top=41