Thí sinh được đặc cách công nhận tốt nghiệp nếu trước thời gian thi 10 ngày bị ốm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet – Theo quy chế thi tốt nghiệp 2008 do Bộ GD-ĐT ban hành, thí sinh được đặc cách công nhận tốt nghiệp nếu trước thời gian thi 10 ngày bị ốm, có việc đột xuất không thể đến địa điểm thi. Trường hợp này phải có xác nhận của bệnh viện huyện trở lên.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=57469