Thi hành án tử hình 4 bị cáo trong một đường dây mua bán ma túy

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Sáng 31-10-2007, tại trường bắn quận 9, Hội đồng thi hành án tử hình đã tổ chức thi hành án tử hình đối với bốn đối tượng trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh do Trần Xuân Hà cầm đầu gồm: Trần Xuân Hà, Trương...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/home/trat_tu_xa_hoi/2007/11/mlnews.2007-11-01.5183128451