Thị giá tăng mạnh 30%, PSH nhanh chóng bán hết cổ phiếu quỹ

HĐQT CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, PSH) thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ giữa lúc thị giá tăng mạnh.

Theo đó, PSH dự kiến bán toàn bộ 46.400 cổ phiếu để giảm số lượng cổ phiếu quỹ về 0 cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý 2/2022, sau khi được UBCK chấp thuận và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Trái với hầu hết cổ phiếu trên thị trường, cổ phiếu PSH được hưởng lợi từ xung đột Nga - Ukraine nên trải qua đợt tăng nóng. Theo đó từ 28/1 đến 8/3, cổ phiếu PSH tăng gần 30% từ 20.950 đồng lên 27.150 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2021, PSH ghi nhận doanh thu giảm 6,1% về 5.738 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên 320 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, PSH đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 10.151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 162 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty vượt đến 97,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Anh Nhi

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/thi-gia-tang-manh-30-psh-nhanh-chong-ban-het-co-phieu-quy-133893.html