Thi đua yêu nước trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước

    Gốc

    NDĐT - Ngày 5-6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, 250 đại biểu đã tham dự Hội thảo "Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước" do Ban Thi đua khen thưởng Trung ương phối hợp Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH-TT-DL tổ chức. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự và phát biểu ý kiến.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123583&sub=50&top=37