Thi đua "5 tốt" của CSKV và Công an phụ trách xã về ANTT

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Hưởng ứng  cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Công an TP Hải Phòng phát động phong trào thi đua "5 tốt" trong lực lượng CSKV và Công an phụ trách xã về ANTT: Nắm tình hình tốt; quản lý nhân khẩu, hộ khẩu tốt; quản lý, giáo dục đối tượng tốt; phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANQG tốt và phục vụ nhân dân tốt.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/5/90445.cand