Thi công nhanh kè sông Quảng Huế

    Gốc

    ND - Dự án chỉnh trị sông Quảng Huế thuộc xã Đại Cường, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) do Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 6 làm đại diện chủ đầu tư với tổng kinh phí 42 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn cuối. Đã vào mùa mưa lũ, nhưng trên công trình vẫn bộn bề công việc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106718&sub=127&top=39