Theo dõi diễn biến sâu bệnh trên lúa đông xuân trong dịp Tết Kỷ Sửu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 21-1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công điện số 04/BNN-CĐ về việc theo dõi diễn biến sâu bệnh trên lúa đông xuân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu để chủ động phòng, trừ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=139746&sub=127&top=39