Thêm hai điểm kinh doanh của ACB

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Đó là phòng giao dịch Hùng Vương tại số 78 Hùng Vương, Phường 1, Quận 10, Tp.HCM  và  phòng giao dịch Phương Sơn tại  296 Thống Nhất, phường Phương Sơn, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/165962