Thêm 3 trường hợp thi hộ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Buổi thi môn toán sáng nay (4/6), các giám thị nhận thấy có hai thí sinh tại phòng thi số 17 và phòng thi số 22 có nhiều biểu hiện khác thường nên tiến hành kiểm tra kỹ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=153963