Thêm 3 dự án đầu tư vào khu cửa khẩu Tà Lùng

    1 đăng lạiGốc

    Từ đầu năm đến nay, Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng đã có thêm 3 dự án đầu tư mới.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/259660/Default.aspx