Thêm 16 triệu người được hỗ trợ BHYT tự nguyện

    Gốc

    Định hướng về chính sách hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện của Chính phủ, nay đã có kết quả. Để bạn đọc hiểu rõ hơn chính sách này và nhìn nhận nỗ lực của các cơ quan xây dựng và thực hiện chính sách, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Kiến Thiết, Trưởng Ban BHYT tự nguyện, BHXH VN.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/quyen-nghia-vu/203428.asp