Thế giới tưng bừng đón Giáng sinh

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Lễ mừng Giáng sinh, còn gọi là lễ Nô-en đang trở thành ngày lễ chung ở của nhiều nơi trên thế giới. Cùng mừng chúa Giê-su ra đời, nhưng mỗi quốc gia có một cách khác nhau...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.49092.qdnd