Thế giới tìm giải pháp ngăn chặn Trái đất ấm lên

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Từ nay tới năm 2030, chi phí trung bình hàng năm cho việc giảm lượng khí thải tương đương 1,6% GDP của thế giới...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=951d114f2cfcf1&page=category