Thế giới một năm nhiều biến động

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Năm 2008 chứng kiến hàng loạt cuộc khủng hoảng, từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến các thảm họa thiên nhiên, những biến động kinh tế - xã hội, mối đe dọa của hoạt động khủng bố, sự xuống cấp của môi trường, hay cuộc đấu tranh nhằm xóa đói nghèo, tạo nên những thách thức mang tính toàn cầu mà thế giới đang phải đối mặt.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=137732&sub=83&top=45