Tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Những năm qua, ở các địa phương, nổi lên nhiều bức xúc chung quanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109495&sub=52&top=37