Tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện miễn thuế đối với cư dân biên giới

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Một số cục hải quan tỉnh biên giới hiện nay đang gặp vướng mắc về việc thu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biết đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới do các quy định còn nhiều bất cập, vì vậy, các bộ, ngành liên quan cần sớm vào cuộc để sửa đổi, bổ sung những quy định cần thiết, phù hợp với thực tế.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136528&sub=67&top=40