Thanh Trì và trận đánh lớn của quân Tây Sơn

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Giữa tháng 6-1786, thành Phú Xuân thất thủ, tướng Trịnh là Phạm Ngô Cầu kéo cờ trắng ra hàng quân Tây Sơn. Biết tin này, triều đình Lê -Trịnh hết sức bối rối, gấp rút lo phòng thủ kinh đô. Trịnh Khải và tướng soái của mình không thể bỏ qua vùng đất hiểm yếu là huyện Thanh Trì, nằm liền kề góc đông nam của kinh thành.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/158716