Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam

    Báo Văn hóa
    Gốc

    (VH)- Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam do Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng ban; ông Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Phó trưởng ban thường trực, 8 Phó trưởng ban và 24 Ủy viên của Ban chỉ đạo là lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan.

    Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam các cấp; chỉ đạo việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ủy ban Dân tộc là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức; tổng hợp kết quả tổ chức Đại hội để báo cáo lên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội toàn quốc; chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội. P.V Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam các cấp; chỉ đạo việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ủy ban Dân tộc là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức; tổng hợp kết quả tổ chức Đại hội để báo cáo lên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội toàn quốc; chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội.

    Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/doisong/18793.vho