Thanh Hóa phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

  221 liên quanGốc

  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3957/QĐ – UBND về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

  Theo đó, đối tượng hỗ trợ là cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thù ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ đối với công chức là Trưởng Công an xã, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách là Phó trưởng công an xã, thị trấn dôi dư do bố trí Công an chính quy về xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  Thời gian và mức hỗ trợ được thực hiện theo khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14-4-2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế”.

  Tổng đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo quy định là 2.747 người. Tổng kinh phí hỗ trợ là 16.281.217.000 đồng. Trong đó, cán bộ, công chức cấp xã 13 người, gười hoạt động không chuyên trách cấp xã là 2.734 người.

  UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục nghiệp vụ thông báo bổ sung có mục tiêu kinh phí năm 2020 cho các địa phương và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc chi trả cho đối tượng theo quy định hiện hành.

  UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện chi trả đúng đối tượng, nội dung và thanh quyết toán theo thực tế, đảm bảo đúng quy định hiện hành. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách; đôn đốc tổng hợp báo cáo theo quy định.

  Dưới đây là chi tiết đối tượng và mức hỗ trợ:

  Hoặc xem tại ĐÂY

  PV

   Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/thanh-hoa-phe-duyet-kinh-phi-ho-tro-doi-voi-can-bo-cong-chuc-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-cap-xa-doi-du-do-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa/124661.htm