“Thánh đường” của nguyên thủ

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Một lãnh thổ riêng, xa lánh cuộc sống hiện tại để nguyên thủ các cường quốc tạm quên những vấn đề mang tính toàn cầu. Đó là mục tiêu của dự án mang tên Universitas Leadership Sanctuary (hay còn gọi là Destination Universitas).

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Khoahoc/2008/5/4/237266.tno