Tháng 12, thiếu 1.600 MW điện giờ cao điểm

    Báo VTC News
    9 đăng lạiGốc

    Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong tháng 12, hệ thống điện toàn quốc có thể thiếu tới 1.600 MW vào giờ cao điểm.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/226328/Default.aspx