Tham vọng và chờ đợi

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Vòng 4 đối thoại kinh tế chiến lược Trung - Mỹ (SED) diễn ra trong 2 tuần qua tại Annapolis, bang Maryland, đã kết thúc tuy chưa tạo được đột phá lớn có tính chiến lược nhưng cả hai bên đều hài lòng.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/230131.asp