Thăm “trại ngoại” ở Z - 30D

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Z - 30D hiện có hơn một trăm phạm nhân người nước ngoài đang cải tạo tại đây. Họ đến từ nhiều nước, có hơn 10 quốc tịch như Mỹ, Anh, Canada, Singapore...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2008/8/12/255657.tno