Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh

Ngày 24/8, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung

Các đại biểu đã tham gia ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: Quy định định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; thông qua nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu; thông qua nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập; chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La đến năm 2030; tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 10/5/2022 và Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh về chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; chấp thuận việc báo cáo Thủ tướng chính phủ giao UBND tỉnh Sơn La làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Mai Sơn, huyện Mai Sơn; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở suối Vạt bảo vệ thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu (giai đoạn II).

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu.

Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung, chỉnh sửa giải pháp cho phù hợp đối với chương trình phát triển nhà ở; làm rõ lý do, sự cần thiết, chi phí giải phóng mặt bằng, quy mô xây dựng đối với điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở suối Vạt bảo vệ thị trấn Yên Châu. Nhất trí tạm dừng thực hiện 2 nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; và tạm dừng không thông qua tại kỳ họp lần này đối với 2 tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, về: Thông qua nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập và quy định định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, rà soát, điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười ba, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủy Ngân

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/dien-dan-cu-tri/tham-tra-cac-noi-dung-trinh-ky-hop-chuyen-de-hdnd-tinh-pVuifYRIR.html