Thăm làng nghề đan cần xé Ngã Bảy - Hậu Giang

Khi nhắc đến Ngã Bảy - Hậu Giang thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến vùng đất của bài vọng cổ 'Tình anh bán chiếu' hay chợ nổi một thời vang danh và song song cùng với chợ nổi Ngã Bảy thì làng nghề đan cần xé Ngã Bảy - Phụng Hiệp cũng đã tồn tại gần 100 năm qua.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tham-lang-nghe-dan-can-xe-nga-bay-hau-giang-post708262.html