Thăm "gia đình HIV"

    Gốc

    42 con người và chừng ấy số phận sống trong một mái ấm vừa là nhà ở, vừa là lớp học. Tất cả đều mang trong mình virus HIV từ khi lọt lòng. 13 mẹ nuôi - đa phần cũng là người có HIV ngày ngày chăm sóc, dạy dỗ những "đứa con" này với niềm tin, các em có đủ sức chống lại số phận.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/1/83529.cand