Thấm điệu đờn ca...

Giữa xã hội hiện đại, nghệ thuật đờn ca tài tử có phần bị mai một. Nhưng ở Nhơn Trạch, phong trào đờn ca tài tử đang dần 'hồi sinh'...

Thực hiện: Xuân Mai - Huỳnh Phúc - Xuân Lượng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202405/tham-dieu-don-ca-866112c/