Thái tử Charles, người bạn của những mảnh đời éo le

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Tại sân khấu nhỏ Cockpit Theatre ở thủ đô London, một nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ đang diễn những cảnh của cuộc sống thường ngày: một số diễn cảnh học sinh đi học muộn, một số khác đóng vai những người thất nghiệp vào cuối thời kỳ cho phép của luật pháp, hoặc những người mới hết hạn tù hay cảnh sống của những người trong nhà dưỡng lão...

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hautruong/2008/11/67983.cand