Thái Lan: Chủ tịch đảng Dân chủ trung lập từ chức

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 4/12, ông Prachai Leophairatana đã tuyên bố từ chức Chủ tịch đảng Dân chủ trung lập (Matchima Thipataya) Thái Lan, đồng thời rút khỏi đảng này.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/226193/Default.aspx