Thaco lập khu công nghiệp cơ khí ôtô tại Chu Lai

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải đã lên kế hoạch phát triển khu liên hợp ôtô của công ty tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, thành khu công nghiệp cơ khí ôtô đầu tiên tại Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/265806/Default.aspx